Vad kan jag göra med alla knappar på fjärrkontrollen?

1. Denna knapp används för att starta iptv-boxen eller sätta den i viloläge
2. Går till huvudmenyn
3. Info-knappen ger mer information om aktuellt program. Den kan även användas när du är inne i programguiden eller dina inspelningar för att få mer info om markerat program.
4. Pil-knapparna har olika betydelse beroende på var du är i menyn:
Live-TV
Yttre pilarna:
– Byter Ljudspår upp och ner
– Byter textning på höger och vänster
Inre pilarna:
Vänster
– Startar om program om du har start-over tjänsten
Upp och ner
– Bläddrar kanaler upp och ner
OBS! Vid uppspelning av inspelat material används de inre pilarna för att spola i inspelningen.
Upp/Ner större steg
Vänster/höger mindre steg
5. OK-knappen ger fler alternativ eller bekräftar ditt val
6. Går ett steg tillbaka i menyerna. I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal
7. Går till TV-läge och visar pågående program och kanal
8. Snabbknapp till dina inspelningar (Kan ändras i inställningarna)
9. Catch Up
10. Snabbknapp till ”På TV just nu” (Kan ändras i inställningarna)
11. Snabbknapp till ”Programguiden” (Kan ändras i inställningarna)
12. Öppnar TEXT-TV (om kanalen har det)
13. Startar inspelning av program

A. Ljud upp (knapp på sidan)
B. Ljud ner (knapp på sidan)
C. Ljud av (knapp på sidan)