Meny

För dig som ska boka en dödsannons, in memoriam eller sorgtack

Vi hjälper dig med utformning av dödsannons, in memoriam och sorgtack. Du kan även boka dessa annonser via din begravningsbyrå.

✔ Detta behöver vi veta
Följande uppgifter behöver vi för att boka din annons:
Annonsmanus/utkast (hur du vill att annonsen ska se ut)
Debiteringsuppgifter (namn, adress, telefonnummer och personnummer)
Önskad införingsdag

Viktigt att veta!
Vi bokar endast annonser med fullständiga debiteringsuppgifter. Stopptid för annonser är kl 12.00 två arbetsdagar före införingsdag.

✔ Så här lämnar du in din annons
För att din annons ska bli korrekt vill vi att du lämnar in din annons skriftligt. Du skickar dina uppgifter till oss:
E-post: [email protected]
Post: VK, Kundservice, 901 70 Umeå

✔ Kostnad
Paket Folkbladet och VK: 28,92 kr/mm inkl. moms. Exempel: en annons som är 1 spalt x 100 mm = 2 836 kronor. Kostnad för produktion och ev. bildbehandling tillkommer. Exakta prisuppgifter kan lämnas först när annonsen är färdigproducerad. 

Produktionskostnad:
Dödsannons 250 kr/st
In memorian/sorgtack 100 kr/st

✔ Betalning
Annonsen kan betalas mot faktura (faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer) eller kontant på vårt kontor. Väljer du att betala kontant ska betalningen vara oss tillhanda före kl 10.00 dagen, före införingsdag.

✔ Symboler
Här kan du ser vilka symboler det finns att välja mellan. Ange symbolens nummer när du specificerar annonsmanus/utkast.
Klicka här för att se symboler 

✔ Dödsrunor
Notiser över avlidna ska innehålla uppgifter om den avlidnes hemort, ålder och närmast anhöriga. Mejla texten till familje@vk.se

Texten får vara max 2000 tecken, inklusive mellanslag, och inriktad på sammanfattande fakta och levnadshistoria. Minnesordet ska inte vara skrivet i du-form. Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Detta är kostnadsfritt.