Vad gör jag om det står “ingen signal” på min tv?

Då din tv-box är på (lyser grönt) skall någon bild alltid ges och det skall inte stå ingen signal på din tv. Då har ingångskällan på din tv ändrats och du behöver med hjälp av tv:ns egen fjärrkontroll ändra till rätt ingångskälla.