Hur går jag tillbaka för att se ett tidigare program?

Med Catch Up har du möjlighet att gå tillbaka en vecka i tiden för att se på just det program du vill se. Uppdatering av Catch Up-biblioteket sker per automatik. Denna tjänst finns inte på alla kanaler på grund av upphovsrättsliga skäl.

För att ta del av tjänsten tryck på menyknappen på fjärrkontrollen. Bläddra med fjärrkontrollens piltangenter till ikonen ”Arkiv”. Gå sedan med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen till rubriken ”Catch Up” och bekräfta genom att trycka ”OK” på fjärrkontrollen. Du kommer nu till visningen av Catch Up-arkivet. Här kan du nu välja vilket program du vill se genom att sortera utgående från alla program, kanaler eller dagar. Du bläddrar dig fram genom att använda fjärrkontrollens pilknappar och bekräftar genom att trycka ”OK” på fjärrkontrollen. När du sedan valt ett program du vill se väljer du det genom att trycka ”OK”. Du får då möjligheten att se programmet genom att du markerar rutan ”Spela upp” och bekräftar med att trycka ”OK” på fjärrkontrollen.

För att komma tillbaka till vanliga tv:n trycker du sedan bara på knappen ”TV” på fjärrkontrollen.